Δευτέρα, 8 Μαρτίου, 2021

Τουρκoλιάς: «Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει καμία ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων»

«Η Εθνική πέρασε με άνεση τη δοκιμασία των ευρωπαϊκών stress tests»

tourkolias

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλ. Τουρκολιάς με επιστολή τους εργαζομένους του ομίλους ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα δεν έχει ανάγκη περαιτέρω κεφαλαίων και εξέφρασε την ευχαρίστηση του για τα αποτελέσματα των stress test.

Στο μήνυμά του, ο κ. Τουρκολιάς υπογραμμίζει ότι δεν απαιτείται καμία περαιτέρω κεφαλαιακή ενέργεια από την Εθνική, η οποία και θα ακολουθήσει πιστά το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Ειδικότερα, στην επιστολή του κ. Τουρκολιάς υπογραμμίζει τα εξής:

«Μία νέα περίοδος, με προοπτική και διαχρονικό δυναμισμό, ξεκινά για την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -2,82%. Και μάλιστα, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αξιολόγησε τη θέση, και τις προοπτικές 129 ευρωπαϊκών τραπεζών. Με υιοθέτηση ιδιαίτερα αυστηρών παραδοχών για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία από τον επόμενο μήνα αναλαμβάνει ουσιαστικό θεσμικό έλεγχο των τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -2,82% δεν έχει απολύτως καμία ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων, αφού θα έχει και πλεόνασμα Ιδίων Κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ. Η Εθνική πέρασε με άνεση τη δοκιμασία των ευρωπαϊκών stress tests. Συνεχίζουμε την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης 2014-2018, που η Εθνική έχει καταρτίσει και που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται με συνέπεια.

Τον Ιούλιο του 2012, στην πρώτη μας επικοινωνία μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ως Διοίκηση, αναφέρθηκα στη στρατηγική μας. Θυμίζω ότι είχα δεσμευθεί για εφαρμογή στρατηγικής που στόχευε:

• Στην επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας.
• Στην ενίσχυση της ρευστότητας.
• Στη συγκράτηση των επισφαλειών και τη θωράκιση του Ομίλου.
• Στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνθήκες σταθερού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Όλα συντελέστηκαν στο ακέραιο με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με τη δική σας θετική συμβολή, και γι” αυτό σας ευχαριστώ. H Εθνική μας, η διαχρονικά κύρια Τράπεζα του ελληνικού λαού, κάλυψε τις αδυναμίες και τα προβλήματα και, από αρνητική Καθαρή Θέση, πέρασε, και μάλιστα με καλή σειρά, μεταξύ των εύρωστων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Κατά συνέπεια καμία περαιτέρω κεφαλαιακή ενέργεια δεν απαιτείται.

Δεν έχουμε παρά με συνέπεια και πάλι, και αυτό θα κάνουμε, να εφαρμόσουμε το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που ήδη υλοποιείται, ώστε να επικεντρωθούμε στον πρωταρχικό μας ρόλο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη της πελατειακής μας βάσης. Με ένα πελατολόγιο με πάνω από 6 εκατ., μακράν το μεγαλύτερο, έχουμε πρόσθετη υποχρέωση να επαναβεβαιώσουμε το ρόλο μας ως κύριου αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και εκφραστή των ελληνικών νοικοκυριών. Το πρόγραμμά μας για διοχέτευση ρευστότητας 3 δισ. ευρώ εξελίσσεται ικανοποιητικά και με χαρά διαπιστώνουμε ότι καινοτόμες εξωστρεφείς επιχειρήσεις βασίζονται και στη δικά μας στήριξη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Αυτό δηλαδή που έχει ανάγκη η χώρα. Και συνεχίζουμε».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By