Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Τροπολογία για μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατέθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη

«Η ιδιωτική ακίνητη περιουσία τελικά μεταβλήθηκε από δικαίωμα, κυριολεκτικά σε βάρος»

mpakogianni

Στο νομοσχέδιο που αφορά στην αναπλήρωση του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων λόγω της πρόωρης λήξης της θητείας του, που συζητείται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, κατέθεσε η Ντ. Μπακογιάννη την τροπολογία που είχε προαναγγείλει για τη μείωση κατά 30% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης υιοθετήθηκαν μέτρα που ήταν κυριολεκτικά καταστρεπτικά για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνέπεια να δεκαπλασιαστεί το φορολογικό βάρος και να εκμηδενιστούν τα εισοδήματα.

«Η ιδιωτική ακίνητη περιουσία, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, τελικά μεταβλήθηκε από δικαίωμα, κυριολεκτικά σε βάρος», αναφέρεται, ενώ σημειώνεται ότι τα θετικά μέτρα που ελήφθησαν ήταν ανεπαρκή για να αντιστρέψουν τη δεινή οικονομική πραγματικότητα.

«Ο διπλός ΕΝΦΙΑ, με τον συμπληρωματικό του φόρο και το παράλογο «τεκμήριο του αγοραστή» βάσει της αντικειμενικής αξίας διέλυσαν την κτηματαγορά και απονέκρωσαν πλήρως την οικοδομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, με ολέθρια αποτελέσματα για την απασχόληση και την οικονομία της χώρας μας, της οποίας η οικοδομή, όπως και η κτηματαγορά αποτελούσαν παραδοσιακά βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και απασχόλησης του επιστημονικού, του τεχνικού και του εργατικού δυναμικού της», υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση με την επισήμανση πως πρέπει ο νομοθέτης να προβεί σε άμεση θέσπιση των απόλυτα αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων, προς εκλογίκευση του φορολογικού βάρους των πολιτών και τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και διότι κανένα δίκαιο φορολογικό σύστημα δεν μπορεί να βασίζεται σε πλασματικά δεδομένα, εισηγούμεθα την κατεπείγουσα άμεση νομοθέτηση των εξής διατάξεων.

Η Ντ. Μπακογιάννη με την τροπολογία που κατέθεσε προτείνει:

  • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του άρθρου 5 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις».
  • Οι ισχύουσες «τιμές ζώνης» του συστήματος αντικειμενικών αξιών ακινήτων της Επικράτειας του Ν. 1249/1982, μειώνονται κατά ποσοστό 30%.
  • Οι συντελεστές εμπορικότητας των καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών ακινήτων της χώρας μειώνονται κατά 50% στο τμήμα τους που υπερβαίνει τη μονάδα.
  • Η «αντικειμενική δαπάνη» των αγοραστών ακινήτων του Ν. 4172/2013 υπολογίζεται επί του δηλωθέντος στο συμβόλαιο τιμήματος που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του φόρου υπεραξίας των πωλητών, και όχι επί της αντικειμενικής αξίας του αγοραζομένου ακινήτου.
  • Στο άρθρο 4 (Υπολογισμός του κύριου φόρου), μετά το εδάφιο θ) της παρ. Α., του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα παρ. ι) ως εξής: «Συντελεστής Κενών Κτισμάτων (Σ.K.Κ.) ο οποίος ορίζεται σε 0,50 και εφαρμόζεται σε κάθε είδους αποπερατωμένα κτίσματα τα οποία είναι κενά».
By