Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Τροπολογία για ρύθμιση οφειλών προς δήμους και ΝΠΔΔ

Εάν η εξόφληση γίνει σε δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10%- 80% από τις προσαυξήσεις

vouli polunomosxedio

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς τους δήμους και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Εάν η εξόφληση γίνει σε δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10%- 80% από τις προσαυξήσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα σε προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων των ΟΤΑ β” βαθμού που απολύονται αυτοδίκαια, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Επίσης, παρατείνονται, κατ” εξαίρεση από το νόμο που ψηφίστηκε το 2010, από τη λήξη τους μέχρι τη συμβασιοποίησή τους με την ΕΕΤΑΑ οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. στο πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013.

By