Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

ΤτΕ: Αύξηση επιτοκίων στα δάνεια

Μειώθηκαν οι καταθέσεις

xrhmata_2

Μείωση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Ιούλιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων κινήθηκε ανοδικά.

Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,91 εκατοστιαίες μονάδες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,45%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,29%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,30%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,28%.

daneia_xrhmata

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,36%, τον Ιούλιο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 14,43%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε κατά 53 μονάδες βάσης στο 7,13%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,90%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε μείωση 3 μονάδων βάσης στο 8,37%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης στο 6,12%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 35 μονάδες βάσης στο 5,64% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,53%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 3,00%.

xrhmata

Υποχώρησαν τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα

Εν τω μεταξύ, πτώση παρουσίασαν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,77 εκατοστιαίες μονάδες.

Τον Ιούλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,66%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,43%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,57%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,44%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,94%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,46%, ενώ των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 5,33%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By