Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

ΥΠΕΚΑ: Πρόστιμα 373.000 ευρώ για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

xytraskoupidia-thumb-large

Εννέα μονάδες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Κωνσταντίνου Τριάντη.

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος οι μονάδες θα πληρώσουν πρόστιμα που αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Κυριότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, απουσία παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων, πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια. κ.ά.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία μονάδα συσκευασίας, μία μονάδα χαλυβουργίας, μία βιομηχανία οπτόπλινθων, μία βιομηχανία γάλακτος, ένα λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης, μία μονάδα κατασκευής-επισκευής-βαφής οχημάτων, τρεις φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By