Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την εθελοντική ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα

Που ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως και τις 29 Αυγούστου

dimosio2

Από το υπουργείο Εσωτερικών απεστάλη σήμερα σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), την ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), το ΙΤΑ (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων), η εγκύκλιος για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας, που ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως και τις 29 Αυγούστου.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ο εθελοντικός χαρακτήρας της ενδο-αυτοδιοικητικής (και όχι ενδο-δημοτικής) κινητικότητας και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμμετοχόντων μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα χαρακτηρίζεται από ένα μόνον μήνα διαθεσιμότητας και ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου ορίζει ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό.

Τονίζεται ακόμα ότι ήδη με την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By