Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

ΥΠΟΙΚ: Θα υπάρξουν βελτιώσεις στο ν/σ για τον αιγιαλό

Βελτιώσεις και διασαφηνίσεις στο σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό που θα λαμβάνουν υπόψιν τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε σήμερα, προανήγγειλε το υπουργείο Οικονομικών

Tinos paralia
Στις προθέσεις του υπουργείου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι να εξαντλήσει κάθε περιθώριο περαιτέρω διαβούλευσης με όλους τους συναρμόδιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους και θα εργαστεί από κοινού με το υπουργείο Περιβάλλοντος, «όπως έπραξε μέχρι τώρα, για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στόχοι

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚ, το νομοσχέδιο στοχεύει:

  • Στον καθορισμό με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, εντός προθεσμίας 6 μηνών, της γραμμής αιγιαλού στο σύνολο της επικράτειας, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η προστασία της ακτογραμμής και να εξαλειφθούν φαινόμενα αδικαιολόγητης καθυστέρησης και αδιαφάνειας κατά τη χάραξη του αιγιαλού
  • Στη θέσπιση ενός ορθολογικού και ταχέως πλαισίου παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού, με τήρηση στο ακέραιο της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • Στην απλοποίηση χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες
  • Στον καθορισμό δίκαιου και αντικειμενικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
  • Στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη μορφολογία των ελληνικών ακτών

Αλλαγές

Αναφερόμενο στη διαδικασία της διαβούλευσης τη χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική, στην κατεύθυνση της επισήμανσης και υπόδειξης τροποποιήσεων, αλλαγών και προσθηκών στο σχέδιο νόμου, προκειμένου αυτό να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό».

Τα σχόλια που υποβλήθηκαν «εξετάζονται με προσοχή ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασαφηνίσεις και, όπου χρειαστεί, βελτιώσεις του νομοσχεδίου» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By