Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Υπό αυστηρές προϋποθέσεις τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα  με την ολοσέλιδη έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό γίνεται με τον νέο Κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία

espa600_260414

Υπό την αίρεση της πιστής τήρησης των προγραμμάτων προσαρμογής, όπως καθορίζονται μέσω των Μνημονίων, τίθεται και η εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων. Σύμφωνα  με την ολοσέλιδη έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό γίνεται με τον νέο Κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, ο οποίος ορίζει ότι οι κοινοτικοί πόροι για κάθε χώρα «υπόκεινται σε μακροοικονομική αιρεσιμότητα». Εν ολίγοις, εφόσον δεν τηρείται το πρόγραμμα, μπορεί να μειώνονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ  λαμβάνοντας την μορφή του προστίμου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By