Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Φορολογικοί έλεγχοι όλο το 24ωρο – «Ντου» ακόμα και σε σπίτια

Τι περιλαμβάνει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου

fosphotos.com, Angeliki Panagiotou
fosphotos.com, Angeliki Panagiotou

Σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών,  το οποίο περιλαμβάνει και μία διάταξη που θα προκαλέσεις, καθώς οι ελεγκτές της εφορίας θα έχουν τη δυνατότητα για έλεγχο ακόμα και στην κατοικία του φορολογούμενου, εφόσον δηλώνεται ως έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αυτό, μάλιστα, θα γίνεται και χωρίς την άδεια από εισαγγελέα.

Ειδικότερα, ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Επίσης προβλέπονται πλέον και φοροέλεγχοι και στα σπίτια. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα. Ο έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου, θα γίνεται με συνοδεία αστυνομικού οργάνου, ακόμα και σε ώρες πέραν του ωραρίου εργασίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη:
α) Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης, πλην όμως αυτός μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του ακόμη και μετά την παρέλευση του ωραρίου αυτού.
β) Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή αρμόδιου εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση, η πρόσβαση αφορά μόνο τους χώρους, στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα αυτή.
γ) Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα αυτής υποχρεούνται να την παρέχουν κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

Ε.Σ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By