Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Νίκος Χουντής: «Ήξεις αφήξεις» από την Κομισιόν για τα θαλασσοδάνεια

Στο στόχαστρο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ οι «γκρίζες ζώνες» των γερμανικών τραπεζών

komision«Ο οίκος Moody’s έχει ήδη υποβαθμίσει μεγάλες γερμανικές τράπεζες, επειδή, όπως αναφέρει, έχουν εκτεθεί σε προβληματικά δάνεια προς τη ναυπηγική βιομηχανία, ύψους περίπου 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο οίκο, το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που κατέχουν οι ίδιες τράπεζες» τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, ζητώντας διευκρινήσεις από την Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, σε ερώτησή του σχετικά με τα προβληματικά δάνεια των γερμανικών τραπεζών στη ναυπηγική βιομηχανία, τόνιζε ότι «Ο οίκος Moody’s έχει ήδη υποβαθμίσει μεγάλες γερμανικές τράπεζες, επειδή, όπως αναφέρει, έχουν εκτεθεί σε προβληματικά δάνεια προς τη ναυπηγική βιομηχανία, ύψους περίπου 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο οίκο, το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που κατέχουν οι ίδιες τράπεζες». Ο έλληνας ευρωβουλευτής επεσήμαινε επίσης ότι, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Bundesbank, Andreas Dombert «προέβλεψε πρόσφατα ότι η κρίση στη ναυτιλία θα προκαλέσει τριγμούς στο τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, καθώς οι γερμανικές τράπεζες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή χρηματοδότηση», καλώντας την Κομισιόν να αξιολογήσει τον κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα.
Η πλήρης απάντηση του Michel Barnier, έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή έχει υπόψη της την ομιλία του κ. Dombret στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνωρίζει την έκταση των ελλειμμάτων στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο.

Η Επιτροπή δεν συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τα ανοίγματα των γερμανικών τραπεζών στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο ή τη ναυτιλία. Επίσης, δεν σταθμίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες.

Υπό το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο της προηγούμενης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) το 2011 για τις γερμανικές τράπεζες που συμπεριλήφθηκαν στην προσομοίωση αυτή, εκτιμήθηκαν συμπληρωματικές προβλέψεις και κεφαλαιακές απαιτήσεις για την παροχή δανείων προς τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο — πέραν των δανείων σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής δημοσιεύθηκαν από την ΕΑΤ τον Ιούλιο του 2011. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία προσομοίωση που αφορούσε τα χαρτοφυλάκια τραπεζικών δανείων πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2010 και ότι ο χρονικός ορίζοντας της προσομοίωσης κάλυψε την περίοδο 2011-2012.

Γενικότερα, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ καλύπτει τους κανόνες σύστασης προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και δημιουργίας αποθεματικών, ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα ανοίγματα για τυχόν μελλοντικές μη αναμενόμενες ζημίες».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By