Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Τιτάν: Κέρδη 7 εκατ. ευρώ στο γ” τρίμηνο

 Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα 61 εκατ. ευρώ

titanA

Καθαρά κέρδη παρουσίασε το γ” τρίμηνο του 2013 ο όμιλος Τιτάν έναντι ζημιών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, με την εταιρεία να κάνει λόγο για ενίσχυση των θετικών τάσεων που άρχισαν να διαγράφονται εντός του 2013.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για έκτο συνεχές τρίμηνο την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 και αυξήθηκε κατά 6% στα 316 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα 61 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6 εκατ. ευρώ το γ” τρίμηνο του 2012.

O κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 5,5% και έφθασαν τα 154 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εννεαμήνου είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η υποχώρηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν αυξηθεί οριακά κατά 0,4%.

Στην ανακοίνωσή του ο όμιλος υποστηρίζει ότι η σαφής πλέον ανάκαμψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα, αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προοπτικές 

Όσον αφορά στις προοπτικές, στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Φλόριντα, οι οποίες είχαν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών θα σημειώσει περαιτέρω μείωση το 2013, από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2012. Τα προσδοκώμενα οφέλη από την επανέναρξη των δημοσίων έργων μετατίθενται πλέον για το 2014. Στη νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αναιμική και δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές δομικών υλικών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By