Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Aύξηση εσόδων λιανικής στην Forthnet

Το προσαρμοσμένο EBITDA (έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ανήλθε στα 15,97 εκατ. ευρώ έναντι 17,90 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013

forthnet-1

 

 

Αύξηση των εσόδων λιανικής, για πρώτη φορά μετά από οκτώ τρίμηνα, εμφάνισε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο όμιλος Forthnet.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο τρίμηνο του 2014, ανήλθε στα 96,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 0,7% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα. Η από 1/1/14 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά 0,6 εκατ. ευρώ.
Το προσαρμοσμένο EBITDA (έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ανήλθε στα 15,97 εκατ. ευρώ έναντι 17,90 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών, της  αυξημένης εισροής συνδρομητών και της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή.

Σημειώνεται επίσης ότι το μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 83,9%, ενώ το μερίδιο αγοράς σε συνδρομητές LLU ανήλθε στο 32,3%, ενώ το τέλος Μαρτίου σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές PayTV (482 χιλιάδες).

Σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014 οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,7% συγκριτικά με πέρυσι, στους 663,5 χιλιάδες. Στο σύνολο της αγοράς  LLU προστέθηκαν 36 χιλιάδες γραμμές, εκ των οποίων οι 30,2 χιλιάδες αφορούν νέους συνδρομητές της Forthnet. Το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 83,9%.

By