Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Κέρδη 375 εκ. ευρώ για Eurobank

Ανακοίνωση για το πρώτο τρίμηνο του 2013

eurobankΚαθαρά κέρδη μετά από φόρους 375 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων αποτελεσμάτων, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2013 η Eurobank.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση της τράπεζας, η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το EFSF κατά €5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας με pro-forma δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier 1) 9,5%. Επίσης, υπήρξε μείωση 5%  για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι του δ τριμήνου στα 418 εκ. ευρώ, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 τριμήνων.

Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του 2013, καταγράφηκε αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,5δισ. ευρώ και μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα σε 21,3δισ. ευρώ, από 34δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ υπήρξε και  βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις σε 132%.

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε με αυξανόμενους ρυθμούς (9% σε ετήσια βάση), ενώ στη σχετική ανακοίνωση διατυπώνεται η εκτίμηση πως η σωρευτική μείωση των δαπανών από το 2008 θα προσεγγίσει το 30% στο τέλος του έτους.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες της τράπεζας σε χώρες του εξωτερικού, διαμορφώθηκαν στα 12εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί την καλύτερη επίδοση τα τελευταία 6 τρίμηνα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By