Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Forthnet: Στα 33,02 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Tα συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 110.097.185 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

20130712025238!Forthnet

 

Σε 33.029.155,50 ευρώ ανέρχεται το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε δυνάμει της απόφασης της από 23/08/2012 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της 21/08/2013 και 23/11/2013.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 110.097.185 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By