Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

KPMG: Στον πάγο οι ελληνικοί μισθοί και το 2014

Μηδενικές θα είναι οι αυξήσεις μισθών για τη φετινή χρονιά στην ελληνική αγορά, που παραμένει σε αναμονή της πορείας της οικονομίας

misthoi600_450

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες σε βασικούς κλάδους της αγοράς αναμένεται να δώσουν μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις στους εργαζόμενους τους, το 2014. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις ετήσιες έρευνες που διεξάγει η KPMG ανά κλάδο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους της αγοράς:

Ασφαλιστικός κλάδος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών από τον συγκεκριμένο κλάδο και 2.314 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • To 64% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις, το 2013, σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 14% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 1%, ενώ η διάμεσος στο 0.5%.
 • Το 57% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2011 για τα αποτελέσματα του 2010.
 • Μόνο δύο εταιρείες από το σύνολο του δείγματος προχώρησαν μέσα στο 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσεων εργασίας, με στόχο, κυρίως, τη μείωση δαπανών.

Κλάδος καταναλωτικών προϊόντων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 33 εταιρειών από το συγκεκριμένο κλάδο και 4 496 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • Το 63% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 37% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τα 2014, το 22% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 53% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (25%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1.8% (διάμεσος).
 • Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών, το 2013, ενώ τρεις προβλέπουν να προχωρήσουν σε μειώσεις το 2014.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 12% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελαφρώς αυξημένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Κλάδος υψηλής τεχνολογίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 21 εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο και 7134 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • Το 72% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις, το 2013, σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 22% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων.
 • Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται σε 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.
 • Το 50% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.
 • To 72% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2012 ή το 2013, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών και περικοπών κόστους. Κατά το έτος 2012, καταργήθηκαν 412 θέσεις εργασίας, ενώ μέσα στο 2013 άλλες 48 και αφορούσαν, κυρίως, εργαζομένους που δεν κατέχουν διοικητικές θέσεις.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Φαρμακευτικός και αγροχημικός κλάδος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο και 3 327 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • To 53% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις το 2013 σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 47% έδωσε μηδενικές αυξήσεις όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται σε 1.0%, ενώ η διάμεσος σε 0.5%.
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τα 2014, το 29% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 32% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (39%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).
 • Μόνο μία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων για το 2013, ενώ άλλη μία προβλέπει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2014.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 16% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By