Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Mε επιτυχία η σημερινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές

«Η Ελλάδα δανείσθηκε με επιτόκιο 1,75%»

agoresAAA

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ο στόχος του ΟΔΔΗΧ για δανεισμό 1,25 δισ. ευρώ, ποσό που μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ανερχόταν σε 1,625 δισ. ευρώ, επιτεύχθηκε πλήρως και μάλιστα το Δημόσιο δανείσθηκε με μειωμένο επιτόκιο.

Σημειώνεται πως στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων στις 17 Ιουνίου ο ΟΔΔΗΧ είχε δανειστεί με επιτόκιο 1,80%. Σήμερα δανείσθηκε με επιτόκιο 1,75%.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,940 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,35 φορές. Στην έκδοση του Ιουνίου είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 2,987 δισ. ευρώ, πού είχαν υπερκαλύψει το ζητούμενο ποσό κατά 2,99 φορές.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By