Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Moody’s: Yποβάθμιση της ρωσικής οικονομίας

Από «Baa1 σε Baa2»

mosxa_rwssia

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s ανακοίνωσε χθες ότι υποβαθμίζεται κατά μία βαθμίδα η αξιολόγηση του δημόσιου χρέους της Ρωσίας, από «Baa1 σε Baa2», λόγω των οικονομικών συνεπειών της ουκρανικής κρίσης και των δυτικών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας.

Παράλληλα, η προοπτική παραμένει αρνητική, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει μελλοντική νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας σε «Ba» που σημαίνει ότι τα ρωσικά χρεόγραφα θεωρούνται κερδοσκοπικά και φέρουν σημαντικό κίνδυνο.

Η Moody’s, η οποία είχε υποβαθμίσει σε «Baa1» τη ρωσική οικονομία τον Ιούνιο, παραθέτει στο σκεπτικό της απόφασης την μέτρια ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμη βάση, σε συνδυασμό με την επέκταση της ουκρανικής κρίσης και των διεθνών κυρώσεων.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναφέρει ακόμη τη σταδιακή αλλά σταθερή διάβρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, λόγω της φυγής κεφαλαίων και της μειωμένης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τους ρώσους δανειολήπτες.

«Ακόμη και πριν από την κρίση στην Ουκρανία, ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης στη Ρωσία μειώθηκε κυρίως λόγω των ελλείψεων σε υποδομές την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων καθώς και την ισχυρή εξάρτηση από την ενέργεια», τόνισε ο διεθνής οίκος.

«Η ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει ήδη αρχίσει να επιδεινώνει την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών προς τη χώρα. Η εγχώρια ζήτηση κατέρρευσε στο δεύτερο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων και των επενδύσεων» υπογραμμίζει ακόμη ο Moody’s.

By