Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

«SOS» από το Διάστημα

Πρόβλημα με το σύστημα ψύξης αντιμετωπίζει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

iss640_360

Ένα από τα κυκλώματα ψύξης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τέθηκε εκτός λειτουργίας, αλλά το πλήρωμα δεν είναι σε κίνδυνο. Η NASA εξετάζει το πρόβλημα στο ένα από τα δύο συστήματα ψύξης του σταθμού, το οποίο θεωρεί δυνητικά σοβαρό, αλλά όχι απειλητικό για τη ζωή των μελών του πληρώματος

Το σύστημα ψύξης που είναι εκτός λειτουργίας χρησιμοποιείται για να μειώσει τη θερμοκρασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Η αποτυχία πιθανόν να σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα σε μια ελαττωματική βαλβίδα μέσα σε μια αντλία που βρίσκεται έξω από το σταθμό. Το σύστημα κλείνει αυτόματα μετά την ανίχνευση μη φυσιολογικών θερμοκρασιών. Η επισκευή της ζημιάς πιθανόν να απαιτήσει ένα διαστημικό περίπατο, σύμφωνα με τη NASA καθώς δεν είναι ακόμη εξακριβωμένο αν πρόκειται για πρόβλημα στο λογισμικό του σταθμού ή αν πρόκειται για αστοχία υλικού.

Πηγή: ΑΜΠΕ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By