Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

έκπτωση φόρου

Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται στο 40% επί του ύψους της δαπάνης που έγινε για επισκευή...

Η σχετική προεργασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη...

Το ΥΠΟΙΚ έδωσε την εγκύκλιο για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, όπου αναφέρονται και οι προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου. Με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις δαπάνες που οδηγούν σε μείωση φόρου αλλά το ποιες ...