Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2021

ακροατηρίων

“Eκτη εκδήλωση με θέμα την πορνογραφία. Παραδοσιακά, η πορνογραφία εκλαμβανόταν ως κάτι ‘προβληματικό’, κάτι που ασκούσε συγκεκριμένες επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά – είτε επρόκειτο για ανηλίκους (π.χ. διαφθορά των ηθών, έκθεση σε ακατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς, με συνακόλουθη υιοθέτηση αυτών των προτύπων), ...