Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Αμερικάνικης Κεντρικής Τράπεζας

Πληροφορίες από έγκυρους κύκλους επιμένουν πως οι ΗΠΑ θα βάλουν την FED στο παιχνίδι της «πίεσης» προς τη γερμανική πλευρά