Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

ατομικές ερασιτεχνικές άδειες αλιείας

Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε μάχιμες υπηρεσίες οι λιμενικοί που εργάζονται στη συγκεκριμένη διαδικασία Στην κατάργηση των ατομικών ερασιτεχνικών αδειών αλιείας αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ περίπου 850 λιμενικοί αναμένεται να αποδεσμευθούν από τη συγκεκριμένη διαδικασία ...