Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

δεν πρόκειται να κλείσει το Ίδρυμα Ανιάτων

Κατά την επίσκεψη του σήμερα στο ίδρυμα, ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε τους ιθύνοντες του ιδρύματος ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του