Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

διευθυντής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

Χορηγούσε πιστοποιητικά ψυχικής κατάστασης για την έκδοση αδειών οπλοφορίας