Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, 2021

δικαιώματα ψήφου

Η Αμερικανική εταιρεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων η οποία πρόσφατα απορρόφησε θυγατρικές της εταιρείες κατέχει σημαντικές θέσεις...

Η Baupost ελέγχει warrants που εάν ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε συμμετοχή 10,01% στην τράπεζα

Αλλαγές στα ποσοστά των μετόχων, σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και Warrants