Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

δωρόσημο

Η πληρωμή θα γίνει για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού...

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ. Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, με δύο διαφορετικούς τρόπους θα γίνει η καταβολή του δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Στους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού ...