Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

δώρο Πάσχα

Εκδόθηκε η απόφαση για την πληρωμή του δώρου Πάσχα σε εργαζόμενους που η σύμβαση τους είχε τεθεί σε αναστολή το 2022 ή είχαν ενταχθεί στον μηχανισμό Συν-εργασία Μειωμένο και σε δύο πληρωμές θα λάβουν και φέτος το δώρο Πάσχα οι ...

Οι πληρωμές αναλυτικά αφορούν...

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31.5.2021...

Το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε χρόνου...

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση...

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει πληρωμή του Δώρου Πάσχα με μοντέλο μεικτής χρηματοδότησης...

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός...

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, η πληρωμή γίνεται εφάπαξ...

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, η πληρωμή γίνεται εφάπαξ...

Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι το επίδομα των 800 ευρώ για τους εργαζομένους -που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση...

Μέσα στην ημέρα όμως θα δημοσιευθεί η ΠΝΠ για τα δώρα...

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει εξετάσει εισηγήσεις...

Υπογράμμισε μάλιστα ότι το κράτος, δεδομένης της κατάστασης, οφείλει να διασφαλίσει την καταβολή του δώρου...

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ γνωστοποίησε ότι, από την 18η Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, θα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2019...

Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσίων.

Στην καρδιά των περικοπών του 2012, που κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγματικές

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται

Παράλληλα, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, θα προπληρωθούν

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα