Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

εκποιήσεις ενυπόθηκων κατοικιών

Με 47 ψήφους υπέρ, 7 κατά και μία αποχή Με 47 ψήφους υπέρ, 7 κατά και μία αποχή, η Κυπριακή βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων κατοικιών που αποκτήθηκαν με δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Υπήρξε συναίνεση και υιοθετήθηκαν ...