Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Πώς μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης λειτουργικών αναγκών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Κεφάλαιο κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μπορούν να αντλήσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι επιχειρηματίες μπορούν ...

Η συνολική συνεισφορά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κατά την πανδημία, σε όρους ΑΕΠ ήταν 6,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ χρηματοδότησης, συνεισφέρει στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με 2 ευρώ επιπλέον. Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας ...

Σχεδιάζεται η δημιουργία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) κατά το γαλλικό μοντέλο Ο Πιέρ Μοσκοβισί συναντήθηκε και με τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκο Δένδια. Όπως σημειώθηκε από την ελληνική μεριά, σχεδιάζεται η δημιουργία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) ...