Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Εμπορική Τράπεζα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης είχε συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας Ο Δημήτρης Στρατούλης συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, οι εκπρόσωποι του οποίου έθεσαν το θέμα των ανεκτέλεστων υποχρεώσεων της Alpha Bank, εκ ...

Η Alpha Bank διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Από μεγάλη επιτυχία εστέφθη η πρώτη αύξηση κεφαλαίου συστημικής τράπεζας.

Ποιες είναι οι τέσσερις διεθνείς τράπεζες που εγγυώνται την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Με αναδόχους από τα «παλιά» την JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Argicole να εγγυώνται το 10%, ήτοι 457 εκατ. ευρώ, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους ...