Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

ΕΟΠΥΥ

Με βάσει ένα νέο τρόπο θα γίνεται η χορήγηση των φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Νέα λίστα φαρμάκων τίθεται σε ισχύ από σήμερα Τρίτη, για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ αλλάζει και ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης που θα δίνει ...

Αποσύρονται από την ελληνική αγορά φάρμακα για πάσχοντες με πνευμονική υπέρταση και μεταβολικά νοσήματα, χωρίς να αντικαθίστανται, με το επιχείρημα ότι έχουν πλέον πολύ χαμηλές τιμές μη συμφέρουσες για τη διάθεσή τους. Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος του ...