Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

εφοριακών

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Απριλίου.   Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των ...