Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

εύσημα

«Η αλλαγή της κυβέρνησης πριν από ένα χρόνο στην Ελλάδα αποφέρει καρπούς...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της έκθεσής της πιστοποιεί τη θετική πορεία...

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, επιχειρεί μάλιστα και μια απαρίθμηση των βημάτων που έχει κάνει η Ελλάδα