Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

ιδιωτικά κεφάλαια

Η αναζήτηση των απαραίτητων εποπτικών κεφαλαίων είναι αρκετά δύσκολη, με τις μικρές τράπεζες να ακολουθούν το παράδειγμα της ΑΤΕ και του ΤΤ. Του Νίκου Φιλιππίδη Η συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς η μια μετά την ...

Στην αύξηση των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα «μπουν» στην ανακεφαλαιοποίηση στοχεύουν οι τράπεζες. Του Νίκου Φιλιππίδη Να φτάσουν και τα 3 δισ. ευρώ τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα συγκεντρώσουν οι τρεις συστημικές και οι τέσσερις μικρότερες τράπεζες, δεν αποκλείουν πλέον ...