Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

λειτουργικά κέρδη

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) ανήλθε σε €315 εκατ. παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019...

Η Sony εμφάνισε ετήσια κέρδη για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια, η οποία ενισχύθηκε από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και την αποδυνάμωση του γιεν. Η Sony ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 93,91 δισ. γιεν (950,18 εκατ. δολάρια) στο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου έναντι ...