Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Μιχλάλης Λεμούσιας

H διαδικασία συνεχίζεται με τη βασική μάρτυρα κατηγορίας, την οικονομική επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά