Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Όλες οι αλλαγές με το «ξήλωμα» της προηγούμενης διοίκησης. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. («ΕΛΤΑ») με ισχύ από 30 Αυγούστου 2018. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ...

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Τηλέτυπος ΑΕ» (Mega). Η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούν το 71,95% του μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του ...

Νέος πρόεδρος ο Γ. Σαπουντζόγλου, διευθύνων σύμβουλος ο Π. Ρουμελιώτης.

...μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου