Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ο έλεγχος των φακέλων με τα δικαιολογητικά πρόσληψης συνεχίζεται για όλους τους απασχολουμένους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσει και έλεγχος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας εντοπίστηκαν, μετά από ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου, εργαζόμενοι οι ...