Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

παραπλανητικές δηλώσεις

...για τις παραπλανητικές δηλώσεις του όσον αφορά την κατάσταση ρευστότητας της τράπεζας