Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

παραπλανητικές δηλώσεις

...για τις παραπλανητικές δηλώσεις του όσον αφορά την κατάσταση ρευστότητας της τράπεζας