Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Δεν αναμένεται να δοθεί παράταση από το υπουργείο Ανάπτυξης στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τη δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που λήγει στις 10 Μαΐου.