Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες

Άγρια κόντρα για την τροπολογία που προβλέπει μείωση στις τιμές 6.000 φαρμάκων