Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

πρωτογενές πλεόνασμα τώρα και σε πνευματικούς ανθρώπους