Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

πρώην διευθύνων σύμβουλος της Μarfin Popular Bank

...για τις παραπλανητικές δηλώσεις του όσον αφορά την κατάσταση ρευστότητας της τράπεζας