Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

συγκεντρωτικές δηλώσεις

Νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την οποία θα θεωρούνται εμπρόθεσμες ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ όσες καταβληθούν μέχρι την Πέμπτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών