Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

«Σωτηρία»

Με επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης Νέα εγκύκλιο με επικαιροποιημένες οδηγίες, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για τον Έμπολα, κατά την είσοδο παράνομων μεταναστών, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Η εγκύκλιος αφορά το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών, ...

Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας, οι ιδιωτικές κλινικές και τα στρατιωτικά ιδρύματα Σε ετοιμότητα θέτει το υπουργείο Υγείας τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές και τα στρατιωτικά ιδρύματα, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό ...