Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας

Σκοπός της συνάντησης είναι ο συντονισμός όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου κατά την καλοκαιρινή περίοδο Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη των ελεγκτικών οργάνων του υπουργείου, της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (ΕΥΠΕΑ) και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) ...

Θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης για το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου