Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

τιμολόγηση

Πρόκειται για τους όρους της νέας 20ετούς σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του ελληνικού Δημοσίου...

Αναπροσαρμόζει προς τα κάτω τις τιμές εξαγοράς ρύπων – που έχει προεισπράξει από τους καταναλωτές η ΔΕΗ- το ευρωκοινοβούλιο Μας …χρωστάει η ΔΕΗ, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απέρριψε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαμόρφωνε την τιμή αγοράς ...