Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Τ.Τ.

Την απουσία εξασφαλίσεων στις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρηματίες δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο

Το deal με Proton Bank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανεβάζει τον τίτλο, όχι όμως και το γενικό δείκτη