Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

υποθήκη ακινήτου

Υποθήκη ακινήτου ζητεί η εφορία για να προχωρήσει σε γονική παροχή ακινήτου η άλλου περιουσιακού στοιχείου