Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

υποθήκη ακινήτου

Υποθήκη ακινήτου ζητεί η εφορία για να προχωρήσει σε γονική παροχή ακινήτου η άλλου περιουσιακού στοιχείου