Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι νέες αυτές επενδύσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος